Şartlar ve Koşullar

 • Gizlilik Politikası Sitemize girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği

  Sitemize girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, bilgi ve işlemin mahiyetine göre OBEKA REKLAMCILIK BİLİŞİM ve E-TİCARET HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. ve/veya ilgili kart kuruluşlarınca sistem ve internet altyapısında alınmıştır. Tüm kredi kartı işlemleri ve onayları tarafımızdan bağımsız olarak ilgili banka ve benzeri kart kuruluşlarınca online olarak aranızda gerçekleştirilmektedir. Kredi kartı şifresi gibi bilgiler OBEKA REKLAMCILIK BİLİŞİM ve E-TİCARET HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. tarafından görülmez ve kaydedilmez.

  Müşterilerimizin Sitemize üyelik, ürün/hizmet satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girdikleri bilgiler, özellikle kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.

  Üyelerimize-Müşterilerimize ait bilgiler yasal düzenlemelerin öngördüğü sorumluluklarımız çerçevesinde ilgili kuruluşlara açıklanabilir. Ayrıca üyelikleri ve/veya alışverişleri sırasında vermiş oldukları iletişim bilgileri (telefon, adres, e-mail vs) ve diğer kişisel bilgiler Sitemize üyelik işlemlerinizin yapılması, güncellenmesi, muhtelif ürün/hizmetlerin ücret-masrafı tahsilatları ve çeşitli tanıtım, reklam, promosyon, iletişim, satış ve kartlandırma uygulamaları için süresiz olarak kayda alınabilir, OBEKA REKLAMCILIK BİLİŞİM ve E-TİCARET HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. ve belirtilen kuruluşlar nezdinde saklanabilir, işlenebilir, gerekli görülen hal-yer ve zamanda paylaşılabilir ve kullanılabilir.

  Sitemizin diğer internet-web sitelerine bağlantı verdiği hallerde tüm kullanım ve işlemler için o sitelere ait gizlilik-güvenlik politikası ve kullanım şartları geçerlidir; Sitemizden reklam, banner, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan diğer web sitelerinden bilgi kullanımları, keza sitelerin etik ilkeleri, gizlilik-güvenlik prensipleri, servis kalitesi ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi-manevi zarar ve kayıplardan OBEKA REKLAMCILIK BİLİŞİM ve E-TİCARET HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. sorumlu değildir.

  Sitemizde yer alan her türlü bilgi, içerik ile bunların düzenlenmesi ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda ( OBEKA REKLAMCILIK BİLİŞİM ve E-TİCARET HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. ile anlaşmasına göre üçüncü şahıslara ait olanlar hariç ) tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları OBEKA REKLAMCILIK BİLİŞİM ve E-TİCARET HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. ‘ne aittir.

  Ek bilgi almak istediğiniz konularda 0 212 876 28 66 numaralı telefonumuzdan, bilgi@ekowebya.com eposta adresimizden bizlere ulaşabilirsiniz.

 • Üyelik Sözleşmesi Site kullanımı ile ilgili kural ve şartlar

  İşbu üyelik sözleşmesi Ekowebya tarafından, www.ekowebya.com web sitesinin kullanılmasına ilişkin kuralları ve şartları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

  SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASI

  * Ekowebya’ya üye olmak istiyorsanız önce kayıt formunu doldurmanız ve kullanıcı şifresi edinmeniz gerekmektedir.
  * Bu durum, Ekowebya üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz anlamına gelmektedir. Kullanıcı, üyelik işlemleri başarıyla tamamlandığı andan itibaren Ekowebya Sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir.

  HİZMETLERİN TANIMI

  Ekowebya sözleşmeyi onaylayan üyelerine internet ortamında farklı iletişim servisleri ( oylama, sipariş verebilme, e-bülten isteme, indirimlerden haberdar olma) ve elektronik ortamda satın alma imkanı sunar.

  Ekowebya Üyelik Sistemi

  * Ekowebya üyesi kendisinin belirleyeceği bir şifreye sahip olur.
  * Kayıt sırasında vermiş olduğunuz e-mail adresi üyeye özeldir ve tek üyelik oluşturma imkanına sahiptir; aynı e-mail adresi ile iki farklı üyeliğiniz olamaz. Şifre sadece kullanıcı tarafından bilinir.
  * Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifrenin seçimi ve korunması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır.
  * Ekowebya, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir. Kullanıcının Ekowebya üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kayıt sırasında girdiği e-mail adresi ve şifresini girmesi gerekmektedir. Bu işlem Ekowebya’ya login olmak şeklinde tanımlanır.

  ÜYENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  Üye, Ekowebya servislerinden yararlandığı sırada, kayıt formunda yer alan bilgilerin doğruluğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı ve eksik olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olmasını, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini, Ekowebya tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının Ekowebya ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltılıp dağıtılamayacağını, Ekowebya servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, eklenen dosya ve gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Ekowebya’nın bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, bu gibi durumların ortaya çıkması sonucu oluşabilecek tüm zararların karşılanması zorunluluğunun kullanıcıya ait olacağını, servislerin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesajı ve dosyalardan Ekowebya’nın sorumlu olmayacağını, Ekowebya’da sunulan hizmetlere Ekowebya tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda Ekowebya’nın uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Ekowebya’nın sorumlu olmayacağını, tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına ve Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi, diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılımlara zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi, Ekowebya servislerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamıyle kullanıcının sorumluluğunda olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zarardan dolayı Ekowebya’dan tazminat talep etmemeyi, Ekowebya’dan izin alınmadan servislerini ve ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı, Ekowebya’nın dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini, kurallara aykırı davrandığı takdirde Ekowebya’nın gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu, Ekowebya’nın, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini, Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta (chain mail) , yazılım virüsü vb. gibi gönderme yetkisi bulunmayan postaları yollamamayı, başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı, üye kayıt sırasında belirtmiş olduğu e-mail adresi ile yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu, sistem üzerindeki satın alma işlemini geçerli bir kredi kartı aracılığı ile ya da havale/EFT ile yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylanmadığında ya da havale/EFT ödemesi yapılmadığında sistemden alışveriş yapamayacağını, ürün teslimi sırasında istenildiği takdirde geçerli bir kimlik kartı göstermek , ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olduğunu, imza atmadıkları takdirde ürünün kendilerine teslim edilemeyeceğini, ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alan kişi, Ekowebya adına ürünü kendisine teslim eden kişinin ürünü kendisine gönderen kişiyi tanıdığına dair ibraz edeceği belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyeceğini ve dolayısıyla siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını kabul ve taahhüt etmiştir.

  Ekowebya’ya Verilen Yetkiler

  * Ekowebya herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.

  * Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Ekowebya’nın üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır

  * Kullanıcı tarafından kayıt sırasında girilen e-mail adresi ve şifresi Ekowebya tarafından müşteriye sunulacak başvuru formunda bulunan alanların doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır.

  * Ekowebya kullanıcı adı ve şifresini doğru şekilde girmiş olmasına rağmen kullanıcının sisteme girişini veya yeni bir şifre almasını neden belirtmeksizin engelleyebilir.

  * Ekowebya kendi ürettiği ve/veya dışarıdan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerini mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

  * Ekowebya’nın satışları kendi stokları ile sınırlıdır. Ekowebya stoğu bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir, siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşterinin hesabına iade edebilir.

  * Ürünlerin sitede teşhir edilmesi, söz konuzu ürünlerin mutlaka Ekowebya stoklarında bulunduğu anlamına gelmez.

  * Ekowebya üyelerinin ürettiği ve yayınlamak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserler izinsiz kullanılamaz.

  * Ekowebya.com.’da satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yetkisi münhasıran Ekowebya’ya aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata olduğu takdirde hatayı düzelterek ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.

  * Ekowebya, üyenin başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde üyenin geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Ekowebya sorumlu değildir.

  * Ekowebya, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulanmasında değişiklik yapabileceği gibi, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Bu halde üyenin hizmetlerden yararlanabilmesi için sözleşme değişikliklerini ilgili butona tıklamak suretiyle onaylaması gerekmektedir. Ekowebya, üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürebilir.

  * Ekowebya ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.

 • E-ticaret Lisans Sözleşmesi Yazılım lisansı ilgili şartlar

  İndir (PDF, 264KB)

 • E-ticaret Lisans Sözleşmesi Yazılım lisansı ilgili şartlar

  İndir (PDF, 361KB)

Ekowebya Web Teknolojileri 0212 876 28 66 - 0850 227 49 88
İlgilendiğiniz hizmetimizi belirterek soru veya talepleriniz için formu doldurunuz. En kısa sürede sizi arayacağız.